Защо трябва да извършвате профилактика на Вашия климатик?

Ако желаете да използвате по-дълго климатичната си система, то трябва редовно да й извършвате профилактика. Целта на профилактиката е да удължи живота на вашия климатик. Дейностите по профилактика на климатици водят не само до тяхната по-пълноценна експлоатация, но и до намаляване на разхода за електроенергия.

Почистването на климатичната система подпомага не само за по-дългосрочната му употреба, но и също така за безопасността на здравето на хората използващи климатика. Нередовната профилактика на климатици води до натрупването на прах, бактерии и микроорганизми.

Периодът, през който трябва да се почиства климатичната система изцяло зависи от нейната експлоатация. Дейностите по почистване на климатика зависят и от средата, в която се използва. Профилактиката на климатици също се определя и от периодът за който използвате климатика - дали работи целогодишно или сезонно.

Нередовната профилактика води до:
  • Неправилно функциониране на климатика
  • Повишаване на разходите за енергия
  • Замърсяване на въздуха
  • Натрупване на прах, бактерии и микроорганизми
  • Разход за ремонт

Дейностите по профилактика на климатици включват проверка на цялостното състояние на климатика, почистване на филтрите, проверка на фреона и при необходимост допълване. 

Почистването на климатичната система трябва да се извършва поне два пъти годишно, понякога и по-често в зависимост от експлоатацията. Цените за тази услуга варират и не са много високи. Процедурата по профилактика на климатици трябва да се извърши от специалист, което ще гарантира дългосрочната употреба на Вашата климатична система.

Когато вашия климатик работи неправилно, в никакъв случай не трябва да се опитвате да се справите сами. Добре е да се обърнете към специалист с необходимия опит, квалификация и инструментариум. Нашите специалисти са добре обучени с дейностите по монтаж, демонтаж и профилактика на климатици и Ви гарантират бързо, качествено и коректно обслужване.

Редовната профилактика ви гарантира дългосрочно използване, комфорт и удобство от страна  на вашата климатична система. Бъдете сигурни, че при извършване на процедурата от нашите специалисти това ще бъде гарантирано.

публикувано на


Вижте още

- Защо е необходима профилактика на вашия климатик?
- Профилактика на климатици - почистващ спрей
- Защо е важно да почистваме редовно филтрите?
- Защо е необходимо извършването на профилактиката на климатици?
- Защо трябва да се извършва профилактика на климатиците?