Защита на личните данни

Политиката за поверителност
Декларация за съгласие с 
Политиката за поверителност
НА ПМ ГРУП БГ ЕООД(www.m-klima.com)
 
 
Поверителността на личните данни и опазването на личната информация на нашите клиенти винаги е от първостепенно значение за нас. Затова обработваме вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ) и Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на ПМ ГРУП БГ ЕООД (www.m-klima.com). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната ви информация, ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните ви, след като се свържете се нас?
Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните ви за периода, необходим за обработване на искането ви, както и за да отговорим на ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без вашето изрично съгласие!

Съхраняване на вашите данни !
Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с вас, съхраняваме вашия IP адрес, както и вашите имена, адрес, имейл адрес и данни за използваното от вас платежно средство, например номер на кредитната ви карта.
Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на
– нашия счетоводител
– куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката
– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal, ePay),
При незавършена поръчка оставяме въведените по нея данни за 30 дни и си запазваме правото да ви информираме  за нейния статус, съответно за вашите опции вследствие на това. При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.
 
Вашите права
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.
Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни 

Свържете се с нас по един от следните начини:
ПМ ГРУП БГ ЕООД , данни за контакт: София 1000 жк.  Илинден блок 55 ,klima_m@abv.bg   +359877447747 ,
 
 

 

Търсене