Всичко за климатиците - избор на нов климатик

Климатикът

Климатичната техника става все по популярна в днешния модерен свят,  осигурявайки комфорт през лятото и икономично отопление през зимата. От друга страна развиването на електрониката и цялата индустрия тясно обвързана с  съвременните технологии доведе до възможността да се произвеждат много по -  качествени, много по -високоефективни и много по - евтини климатици.

Съвременния климатик е доста лесно за употреба устройство, но преди да се купи, монтира и пусне в употреба е необходимо да се сте информирани за особеностите при избора на климатици така, че да съумеете да извлечете максимална полза и удоволствие от новата си покупка.

Съществува голямо разнообразие на климатици предлагани у нас, ползващи различни технологии (обикновен, инверторен, DC инвертор Термопомпа и т.н.), различни марки (Mitsubishi, Sharp, Daikin, Midea, Samsung, LG, Fujitsu и тн) , производители, вносители. Това разнообразие предполага търсене на информация за да може да се ориентирате в морето от предлагане , че решите да закупите климатик

Климатика е устройство, която премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В зависимост от нуждите ви повечето климатици могат преместват тази топлина от помещението в околната среда и обратно. Това движение на топлина използва един фундаментален физичен закон, който се отнася до поведението на газовете при промяна на температурата и налягането (наречен "Цикъл на Карно"- всъщност цикъла на Карно е идеален случай- нещо, което в природата не съществува именно затова всеки климатик като всяка друга машина само се стреми към постигане на максимално доближаване до идеалните условия). Този закон е основополагащ за работата на всички произвеждани съвременни климатици, но за може да се реализира на практика, климатиците обикновено имат и спомагателни възли и агрегати, чрез които се цели постигането на колкото е възможно по- добро симулиране на "Цикъла на Карно".

Един от най-важните агрегати в климатика е компресора.

Неговата функция е да повиши налягането на работния газ ( фреон ) и да го движи през цялата система. Много често, може би сте чували за обикновен климатик, инверторен климатик или DC инверторен климатик. Всички тези имена идват от вида на компресора, който се намира в климатика или по скоро за начина на работа на електромотора, който задвижва бутало, перката или винта на компресора. Тъй като днес много често се използва електрическа енергия за захранването съвременните компресори, те съдържат електромотор, който превръща електрическата енергия в налягане на работния газ. Това, което трябва да имате в предвид тук е, че този електромотор може да е с постоянна мощност или неговата мощност може да се променя в зависимост от условията. При всички случаи контролируемата мощност е за предпочитане пред постоянната и за това компресорите, които имат възможност да променят работната си мощност са за предпочитане. Именно заради това инверторните климатици в много от случаите са за предпочитане, тъй като те използват точно такива компресори, чиято мощност може да бъде контролирана.

От друга страна възможността за управление на мощността на електромотора не е единствения важен параметър. По скоро най-важния параметър е коефициента на полезно действие на този мотор (КПД). Става въпрос за това какво количество енергия консумирана от електрическата мрежа бива трансформирана в желаната от нас енергия. В случая на климатик енергията се използва за повишаване на налягането на работния газ. Както казахме няма идеална машина и част от енергията се превръща в топлина. Това може да ви изглежда на пръв поглед добре но всъщност целта на електромотора е не да превръща електрическата енергия в топлина, а да я превърне в повишаване на вътрешното енергийно състояние на газа, което се изразява в налягане. Така компресора, който представлява съвкупност от електромотор и механичен елемент, които въздейства на работния газ е един от най-важните агрегати на един климатик.

Вторият важен компонент от един климатик е работния газ - фреона.

По принцип в "Цикъла на Карно" се говори за идеален газ и докато съвременните технологии позволяват да произвеждаме компресори с КПД много близко до идеалното, това все още не е валидно за фреоните. Тук има и един друг проблем: много от добрите фреони, които се произвеждаха в миналото се оказах вредни вещества за озоновия слой, който ни предпазва от вредното за нас ултравиолетово лъчение и бяха обвинени като главни виновници за изтъняването на този слой. Поради тази причина се наложи те да бъдат забранени за производство със закон и съответно да започне търсене на нови химични формули, които да удовлетворят нуждите на съвременната климатична техника. Количеството и качеството на фреона в даден климатик са от много голямо значение, тъй като именно той пренася енергията от точка А до точка Б. Затова е много важно точно колко количество топлина той би могъл да акумулира в себе си, така че за една и съща работа на компресора да може да се пренесе колкото е възможно повече топлина.

Третият много важен компонент в съвремнния климатик е топлообменника.

Всъщност в климатика има поне два топлообменника- един извън помещението, което се климатизира и един вътре в него. Много често се случва в помещенията да има повече от едно вътрешно тяло и съответно повече от два топлообменника, но принципа си остава същия. Задачата на топлообмениците е да отнемат топлина от точка А и да я предадат на фреона, който компресора придвижва до точка Б и там фреона отдава топлината на другия топлообменник, който от своя страна я отдава на средата около него (въздуха).
 

Какво е инвертор ?

Според болшинството хора, Инверторите са климатици, които могат да инвертират режима на работа: "На топло" и "На студено". Това обаче въобще не е вярно !!!

Според технологията, по която са създадени, съвременните климатиците имат възможност да обръщат посоката на движение на работния хладилен агент, като по този начин пренасят енергия през стената на помещението в посоката в която желаем. Каква енергия ще попитате има през студените зимни дни, че да я внесем в стаята и да се топлим? Има и то доста много: това е енергията, топлината между температурата на изпарение на хладилния агент (-20 до -40 градуса) и температурата на околната среда.

Основния агрегат който прави това пренасяне е компресорът. Обикновените климатици са оборудвани с компресори, които просто получават захранване и работят с цялата си мощност докато температурата в помещението, която сме задали бъде достигната. Поради инертността на системата, климатика, много често дори подминава зададената температура, което се оказва доста излишен разход на електричество. А основното достойнство, което ни кара да захвърлим калориферът и да го заменим през зимата с климатик е икономичността. За да се постигне желаната икономичност производителите са възприели плавното регулиране на мощността на компресора, като изменението е в зависимост от температурата която, трябва да се достигне. Това се оказва изключително ефикасно в режим на "топло", през зимата.

Инверторите са климатични системи, при които е реализирано цифрово плавно управление и контрол на мощността на компресора, с цел постигане на максимална топлинна ефективност.

Инверторните сплит-системи автоматично регулират мощността си ( обикновенните сплит-системи работят в режим включване и изключване). При което , точно се поддържа зададената температура, при по-ниски нива на шум и икономия на електроенергия от 25% до 72% ( спрямо обикновенния климатик ). Обезпечава голяма мощност и много по-дълъг срок на експлоатация. Това е възможно, защото употребяемата мощност се понижава, когато температурата в помещението се приближава до желаната. Инвертора в този случай превключва в режим на работа на ниска мощност за да поддържа температурата в оптимални граници без излишни загуби на електроенергия. Инверторните сплит-системи имат плавна микрорегулировка, а оттам и стабилна температура в стаята без резки колебания и без риск от простудяване. Енерго потреблението се намалява до 72% т.е. климатика в основното си време на работа работи в този икономичен режим. Инверторния климатик може да работи на отопление при отрицателни външни температури ( до - 20 градуса Целзий ),нещо недостижимо за обикновените сплит-системи. Инверторното управление регулира мощността на климатика чрез промяна честотата на въртене на компресора. Честотата на въртене на компресора се определя от необходимия отоплителен/охладителен капацитет.

Съществуват четири основни вида инверторни сплит системи: АС-Променливотокови (клас B и C) , DC-Правотокови (клас А) , DDC-Дигитални правотокови (клас А) и DDC Hibrid - Дигитални правотокови Хибридни (клас А). Основните разлики при видовете инвертори са в икономията на електроенергия - АС (до 35%), DC (до 56%), DDC (до 60%) и DDC Hibrid (до 72% спрямо обикновенния климатик) и видовете компресори - двойно роторни или скрол (спирални). Като цяло всички видове инверторни климатици са високо технологични изделия .Това е бъдещето на климатиците. Като за пример може да посочим, че в Япония 98% от продажбите на домашни сплит-системи са инверторни. Ако имате желание някога да се сдобиете с климатик за домашна употреба Ви препоръчваме горещо инверторния климатик.

Предимства инверторните сплит-системи са снабдени с голям набор от функции, много ниски нива на шум, голяма икономия на електроенергия, по-дълга експлоатация, плавно регулиране на температурата. Идеалният вариант за домашна употреба.

Недостатък на инвертора е по-високата цена ( сравнено с обикновенния сплит климатик).
 

Принцип на работа на климатика

В основата на работа на климатика е свойството на хладилния агент ( фреона ) да поглъща топлина при изпарение и да отделя топлина при кондензация . За да можем да разберем, какво става при този процес ще разгледаме схемата на климатик сплит-система.

Основни възли на климатика

Компресор - засмуква и нагнетява фреона , поддържа неговото движение по хладилния контур.

Кондензатор - радиатор , разположен във външния блок. Наименованието произтича от работата му в климатика - прехода на фреона от газообразна фаза в течна фаза (кондензация).

ТРВ (терморегулиращ вентил) - понижава налягането и температурата на фреона преди изпарителя .

Вентилатор - създава потока на въздуха , обслужва изпарителя и кондензатора. Използва се за по-голяма интензивност на топлообмена с околната среда.

Компресора, кондензатора, ТРВ и изпарителя са съединени с медни тръби (херметично), в които циркулира фреона и малко количество компресорно масло.

В процеса на работа на климатика се случва следното : на входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон с ниско налягане ( 3 - 5 атмосфери ) и температура (10-20 градуса Целзий) . Компресора засмуква фреона и го нагнетява до (15-20 атмосфери) и температура ( 70 - 90 градуса Целзий ) , след което постъпва в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване фреона отдава топлина и въздуха, който минава през кондензатора се нагрява. На изхода на кондензатора фреона е с температура 10 - 20 градуса Целзий повече от атмосферния въздух. От кондензатора топлия фреон постъпва в ТРВ ( терморегулиращия вентил ), който в нашия случай представлява капиляр (тънка медна тръба навита на спирала), където температурата и налягането се понижават и фреона започва да се изпарява. След ТРВ фреона е в газообразно състояние и постъпвайки в изпарителя започва започва да поглъща топлина от помещението . Газообразния фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора и този цикъл се повтаря.

Този принцип лежи в основата на работа на всеки климатик и не зависи от неговия тип, модел или производител.

Климатика е машина, която премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В зависимост от нуждите ви почечето климатици могат преместват тази топлина от помещението в околната среда и обратно. Това движение на топлина използва един фундаментален физичен закон, който се отнася до поведението на газовете при промяна на температурата и налягането (наречен "Цикъл на Карно"- всъщност цикъла на Карно е идеален случай- нещо, което в природата не съществува именно затова всеки климатик като всяка друга машина само се стреми към постигане на максимално доближаване до идеалните условия). Така този закон е основен за работата на всички произвеждани съвременни климатици, но за може да се реализира климатиците обикновено имат и спомагателни възли и агрегати, чрез които се цели постигането на колкото е възможно по- добро симулиране на "Цикъла на Карно".

Един от най-важните агрегати в климатика е компресора. Неговата функция е да повиши налягането на работния газ ( фреон) и да го движи през цялата система. Много често, може би сте чували за обикновен климатик, инверторен климатик или DC инверторен климатик. Всички тези имена идват от вида на компресора, който се намира в климатика или по скоро за начина на работа на електромотора, който задвижва бутало, перката или винта на компресора. Тъй като днес много често се използва електрическа енергия за захранването съвременните компресори, те съдържат електромотор, който превръща електрическата енергия в налягане на работния газ. Това, което трябва да имате предивд тук е, че този електромотор може да е с постоянна мощност или неговата мощност може да се променя в зависимост от условията. При всички случаи контролируемата мощност е за предпочитане пред постоянната и за това компресорите, които имат възможност да променят работната си мощност са за предпочитане. Именно заради това инверторните климатици в много от случаите са за предпочитане, тъй като те използват точно такива компресори, чиято мощност може да бъде контролирана. От друга страна възможността за управление на мощността на електромотора не е единствения важен параметър. По скоро най-важния параметър е коефициента на полезно действие на този мотор (КПД). Става въпрос за това какво количество енергия консумирана от електрическата мрежа бива трансформирана в желаната от нас енергия. В случая на климатик енергията се използва за повишаване на налягането на работния газ. Както казахме няма идеална машина и част от енергията се превръща в топлина. Това може да ви изглежда на пръв поглед добре но всъщност целта на електромотора е не да превръща електрическата енергия в топлина, а да я превърне в повишаване на вътрешното енергийно състояние на газа, което се изразява в налягане. Така компресора, който представлява съвкупност от електромотор и механичен елемент, които въздейства на работния газ е един от най-важните агрегати на един климатик.

Вторият важен компонент от един климатик е работния газ - фреона.. По принцип в "Цикъла на Карно" се говори за идеален газ и докато съвременните технологии позволяват да произвеждаме компресори с КПД много близко до идеалното, това все още не е валидно за фреоните. Тук има и един друг проблем: много от добрите фреони, които се произвеждаха в миналото се оказах вредни вещества за озоновия слой, който ни предпазва от вредното за нас ултравиолетово лъчение и бяха обвинени като главни виновници за изтъняването на този слой. Поради тази причина се наложи те да бъдат забранени за производство със закон и съответно да започне търсене на нови химични формули, които да удоволетворят нуждите на съвременната климатична техника. Количеството и качеството на фреона в даден климатик са от много голямо значение, тъй като именно той пренася енергията от точка А до точка Б. Затова е много важно точно колко количество топлина той би могъл да акумулира в себе си, така че за една и съща работа на компресора да може да се пренесе колкото е възможно повече топлина.

Третият много важен компонент в съвремнния климатик е топлообменника. Всъщност в климатика има поне два топлообменника- един извън помещението, което се климатизира и един вътре в него. Много често се случва в помещенията да има повече от едно вътрешно тяло и съответно повече от два топлообменника, но принципа си остава същия. Задачата на топлообмениците е да отнемат топлина от точка А и да я предадат на фреона, който компресора придвижва до точка Б и там фреона отдава топлината на другия топлообменник, който от своя страна я отдава на средата около него (въздуха).

Подобни публикации

“За“ закупуването на климатици Голяма част от хората желаят да си осигурят целогодишен климатичен комфорт у дома си. Навярно и Вие сте част от тези хора?
Отговори на основните въпроси при покупка на климатик В големите градове като София отличаващи се със сериозни температурни колебания закупуването на климатик е доста ефективно и рентабилно решение.
Видове климатици Добре познатите в световен мащаб климатици са вече масово използвани и у нас в опит да гарантират приятен микроклимати за нас и нашите близки.

Търсене