Профилактиката в две стъпки

Много често потребителите забравят грижите по своята климатична система и не осъществят редовно т.нар. дейности по профилактика на климатик. В основата на всяка профилактика е почистването на климатичните филтри, както и оценка на състоянието на уреда. Добре е да знаете как точно се почистват климатичните филтри на Вашата система за климатизация, тъй като тази дейност чувствително ще повиши качеството на въздуха, който дишате, било то в дома или офиса Ви.

Редовното почистване на Вашия климатик също ще спомогне и за подобряването на ефективността от дейността му и ще го държи в добра форма за по-дълго време. Лесно е да забравите за периодичното почистване, но не забравяйте, че то Ви осигурява несъмнено по-здравословна и екологична среда. Помислете само за 1 година колко мръсотия, патогени и алергени могат да се натрупат върху филтрите при постоянен режим на употреба на уреда. А нима не сте се замисляли, че Вие сте най-потърпевши от това?

Филтрите спомагат за запазване на отделните климатични компоненти чисти, което пък създава чиста среда в помещението. Много по-добре е филтрите да се почистват редовно, отколкото да се чака върху тях да се натрупа достатъчно мръсотия, за да се осъществи това. Препоръчва се най-малко веднъж в месеца да се извърша почистване на климатичните филтри при постоянна работа на климатика.

Първата стъпка на професионалното почистване или т.нар. профилактика на климатици е отстраняването на вътрешния панел на климатика и оценка на състоянието на уреда. Преди това обаче се уверете, че Вашата климатична система е изключена от електрическата верига.

Втората стъпка включва отстраняването на климатичните филтри. При положение, че те са износени, то по-добре да се подменят с нови, вместо да се почистят, тъй като в противен случай те биха могли да затрудняват ефективната дейност на климатика.

Горепосочените две стъпки стоят в основата на всяка профилактика на климатик, било то извършена самостоятелно от самия потребител или от специализиран техник. Професионалната намеса обаче включва още редица процедури, които несъмнено ще гарантират безпроблемната дейност на климатика за дълъг период.

Подобни публикации

Как да почистваме филтрите на климатика си? Профилактиката на климатици е много важна част от поддръжката на този тип електроуреди затова е важно да знаете как се извършва процедурата по почистване на филтъра.
5 причини защо е неоходима профилактиката на климатици Профилактиката на климатици е една от най-важните дейности свързана с експлоатацията на климатика Ви.
Съвети при профилактика на климатици С оглед наблюдаваните температурни колебания през последните месеци, възниква необходимостта всеки дом да разполага с климатик.

Търсене