Профилактика на климатици - същност

Дейностите по профилактика на климатици са важна част от живота на климатичните системи. Редовната, качествена и навреме извършена профилактика на климатици е от значение за по-дългосрочното запазване на първоначалните характеристики и намаляването на амортизационното ниво на климатичната Ви система.

Питате се кога е най-добре да извършвате профилактика на климатици? Най-подходящото време през годината е когато температурите не са нито много високи, нито пък много ниски, а именно пролетния или есенния сезон.

По своето същество профилактиката бива 2 вида. Единият е този, който самите потребители могат да извършват, а другият изисква високо ниво на познания и следва да се извърши от специалисти, които да гарантират желания резултат.

Като цяло дейностите по профилактика на климатици включват проверка, както на цялостното състояние на климатика, така и на това дали са износени отделните му части. Измежду най-сериозните проблеми, които могат да възникнат при нередовно почистване е именно натрупването на прах в топлообменниците, което води до намаляване на ефективността на климатичната Ви система.

Друга част от проблемите, които възникват при липсата на профилактика са завишените сметки за електроенергия, появата на неприятни миризми и шум, както и малко по-сериозния проблем, който е свързан с това дали количеството хладилен агент е достатъчен.

Част от плюсовете при профилактика на климатици са повишаването на ефективността от използването им, премахване на неприятните миризми и шум, а също така и премахване на възможността от евентуални повреди или дори необходимост от нов климатик. Именно удължаването на живота на климатика е и причина повечето фирми в България, занимаващи се с продажба на климатици да предлагат и профилактика.

Редно е да имате предвид, че при по-новите климатици е възможно да има идикакатор за проблеми, но при по-старите климатични системи екстри от този тип едва ли са налични.

За да си спестите проблемите, които биха могли да възникнат е необходимо да извършвате профилактика на Вашия климатик поне веднъж годишно.

Подобни публикации

Моменти при климатичната профилактика Сред фундаменталните процедури, които несъмнено трябва да се реализират през експлоатационния цикъл на една битова климатична система е именно осъществяването на профилактика на климатици.
Профилактиката в две стъпки Много често потребителите забравят грижите по своята климатична система и не осъществят редовно т.нар. дейности по профилактика на климатик.
Защо да плащаме за профилактика на климатици Българската народопсихология и ограничените ресурси на родните домакинства са направили потребителите на стоки и услуги в България изключително скептични при покупката на услуги.

Търсене