Профилактика на климатици - една услуга с различна стойност

Профилактиката на климатик е една от фундаменталните дейности когато говорим за поддръжка на климатични системи. Ако желаете дългосрочно да се наслаждавате на климатичните условия, които Ви предлага Вашата климатична система, то не трябва да подценявате дейностите по профилактиката. Нарастването на броя на продажбите на климатици води и до появява на все повече нови фирми предлагащи съпътстващите покупката услуги като профилактика на климатици.

Преди да направите избора си на конкретна фирма, трябва да намерите отговор на няколко основи въпроса.

Цената на дейностите по профилактика на климатична техника предлагана от различните фирми се определя в зависимост от множество фактори. Стойността на този тип услуга се определя, както от мощността на климатика, така и от дейностите, които трябва да се реализират. Има обаче и много фирми, които работят на принципа една цена за всички. Тук намира приложение и предварително фиксирания ценоразпис.

Защо цената на тази процедура е една за столицата ни и друга за по-малките градове?
Причините са много. Като цяло най-големия град е именно столицата ни. Голяма част от домакинства в София използват климатична техника посредством която успяват да си доставят желания климатичен комфорт и то през цялата година. Увеличаването на броя потребители ползващи климатици, съответно поражда и голяма конкуренция между фирмите, както предлагащи тези уреди, така и съпътстващите ги услуги. Една от причините, които обуславят разликата в стойността на услугата - профилактика на климатици в столицата и по-малките градове е това, че в София броят на домакинствата ползващи климатична техника е най-голям, съответно и опитът на столичните специалисти по климатична техника също е голям. Друга предпоставка за по-високата цена в София е това, че в нея жизнения стандарт е сравнително по-висок от на по-малките градове. Съответно и ценате на тази услуга ще е по-висока.

Профилактиката на климатична техника е както една от най-важните дейности в експлоатацията на тези уреди, така и способ за увеличаване на амортизационния им период.

публикувано на


Вижте още

- Защо е важно да почистваме редовно филтрите?
- Важни стъпки при избор на фирма за профилактика на климатици
- Основни съвети при избора на фирма за профилактика на климатици
- До какво може да доведе нередовната профилактика на моя климатик?
- Как да почистите климатика си?