Услуги

Можем да ви предложим разнообразие от услуги за вашия климатик, като монтаж, демонтаж и профилактика.
Монтаж на климатици
М-Клима работи със собствени екипи от специалисти, които имат висока квалификация и са обучени за качествен монтаж на вашия нов климатик.
Демонтаж на климатици
Демонтажът на климатика на пръв поглед изглежда лесен, но има определени правила и изисквания които трябва да следваме и спазваме.
Профилактика на климатици
Една от дейностите, които имат за цел да възвърнат първоначалната ефективност на вашата климатична система се нарича профилактика на климатици.

Търсене