5 причини за демонтаж на климатик

Има дейности, които неизменно съпътстват експлоатационния период на един уред. Една от тези дейности при климатиците е т.нар. демонтаж на климатици. По отношение на експлоатационния срок тази дейност обикновено се реализира в края му.

Редица са предпоставките, които могат да доведат до пълното износване на един климатик, а оттам и до демонтажа му. Някои от тези предпоставки са:
  • Неправилна употреба – често в резултат на неправилната експлоатация климатиците се износват поне 2 пъти по-бързо от нормалното.
  • Липса на редовна профилактика – поддръжката или т. нар. профилактика заема важна част от живота на един климатик. Тя не само, че трябва да се реализира през определен период от време, но и реализацията й трябва да е качествена.
  • Нередовно почистване на филтрите – липсата на редовно почистване може да доведе не само до поява на неприятни външни миризми в помещението, но и силно да замърси въздуха в него. Така полезния ефект от употребата на климатика може не само да се минимизира, но и премахне напълно и това да доведе до реализацията на демонтаж на климатика.
  • Износване на отделен компонент – в случай, че забележите, че климатика Ви не функционира по обичайния начин, то това несъмнено може да е индикатор за проблем. Препоръчително е когато забележите дори и малка промяна в климатичния режим на работа, веднага да потърсите специалист, с който да се консултирате. Много често проблема е толкова незначителен, че може да се отстрани и без да се демонтира уреда.
  • Честа промяна на местоположението на уреда – в случай, че често премествате климатичния си уред от едно място на друго, то това рано или късно, в един "прекрасен" момент ще даде своето отражение върху него.

В случай, че не искате климатика Ви да се износи бързо, то не пренебрегвайте ежедневните грижи за него, особено в случай, че тази година Ви предстои за първи път да го преместите. Не се заемайте сами с това, а заявете своя демонтаж на климатик още сега.

публикувано на


Вижте още

- Защо е препоръчително да се обрънем към фирма при демонтаж на климатици?
- Основни етапи при демонтаж на климатици
- Основни неща, които трябва да знаете за демонтажа на климатици
- Възможни проблеми при демонтаж на климатици
- Същност на демонтажа на климатици