До какво води нередовната профилактика?

Ако имате желание да използвате климатика си по-дългосрочно, то задължително трябва да извършвате процедурите свързани с профилактика на климатици поне 2 пъти годишно. Основната задача на тази дейност е максималното увеличаване на експлоатационния период на климатичната система.

Процедурите по профилактика са съсредоточени не само върху по-пълноценната експлоатация на климатика, но и върху поддържането на нормални сметки за електроенергия.

Качествената и редовна профилактика на климатици благоприятства не само за успешното им функциониране, но и за създаването на една екологична среда у домовете ни. Често в следствие на нередовно почистване на климатичните инсталации в тях се натрупват прах и бактерии. Те пък изключително много замърсяват въздуха в помещението където са инсталирани и са причинители на редица алергии.

Редовността на профилактиката зависи, както от степента на експлоатация на климатичната система, така и от нейната среда.

В резултат на нередовната профилактика:
  • Климатикът никога не ползва пълния си капацитет
  • Въздуха в помещението се усеща силно замърсен
  • Климатичната система издава неприятен шум
  • Разходите за електроенергия значително се покачват
  • Климатичната система се амортизира поне два пъти по-бързо от приетия за нормален срок на амортизация
  • Възниква необходимост от ремонт на климатика

Има дейности, които се смятат за базови и трябва да се осъществят при всяка процедура по профилактика на климатици. Някои от тези дейности са: цялостна оценка на уреда, измерване на количеството фреон, както и измиване, почистване и подмяна на климатичните филтри при необходимост. След реализирането на тези етапи някои фирми използват и професионален спрей за профилактика, посредством който въздуха е видимо по-чист и то за дълго време.

Цените на профилактиката са различни, както в зависимост от ценоразписа на отделните компании, така и от комплекса дейности, които се реализират. Обикновено цената варира между 40-60 лв. 

Климатичната профилактика трябва да се приема за сериозна дейност, тъй като ненавременното й реализиране може  да спомогне за бързата амортизация на климатика Ви.

публикувано на


Вижте още

- Профилактика на климатици - една услуга с различна стойност
- Нередовна профилактика на климатици - възможни проблеми
- Профилактика на климатик през лятото
- Моменти при климатичната профилактика
- Защо е важно да почистваме редовно филтрите?