Профилактиката в 4 стъпки заглавие

Ако Вашето желание е да ползвате климатика си дългосрочно и ефективно, то тогава една от мерките, които може да вземете в тази насока е реализирането на профилактика. Тази дейност по своето естество е комплекс от предпазни мерки, в резултат на които климатичната дейност сравнително се подобрява, а също и се удължава срока на климатичния живот.

Самата процедура включва 4 основни етапа, по които се ръководи почти всяка фирма, извършваща тази дейност.

Добре е комплексната профилактика на климатици да се извърши от техник по климатична техника, който е не само добре подготвен в извършването на тази дейност, но и добре е запознат с принципа на работа на климатиците като цяло.

Първият етап на климатичната профилактика включва почистване на топлообменниците, намиращи се във вътрешния модул на климатика от прах и бактерии, натрупани в резултат на климатичната дейност. След почистване на топлообменниците идва и ред на втория етап, а именно изчистване на филтрите или подмяната им при необходимост. На този етап следва да се дезинфекцират и вече почистените компоненти, това е важно за запазване на свежестта и чистотата на въздуха в помещението.

Третия етап включва измерване на температурата в помещението, както и проверка на това дали тя се отчита правилно от климатика.

Четвъртият и последен етап е насочен към измерване на количеството на фреона в климатичната система, и при установяване на недостатъчна наличност допълването с такъв. Поддържането на нормално ниво на фреон в климатика значително благоприятства за запазването на висока ефективност при използването на уреда.

Профилактиката на климатици осезаемо подпомага безпроблемното функциониране на уреда, както и подобрява степента на комфорт на неговите ползватели. Правилно планираната профилактика, в допълнение с нейното успешно реализиране е една от важните практики, които следва да се реализират често или поне веднъж годишно. Климатичната профилактика несъмнено е един от най-сигурните партньори в борбата с бързата амортизация.

публикувано на


Вижте още

- Важни въпроси при профилактика на климатици
- Съвети при профилактика на климатици
- Въможни проблеми при нередовна профилактика на климатици
- 3 предимства на професионалната профилактика на климатици
- Профилактика на климатици - за да сте убедени в дългосрочното и безпроблемно функциониране на Вашия климатик